Počet položek: 0 0,00 Kč
Chovatelské potřeby BEN

Provozovatel serveru (Martin Blažek, IČ: 69361754) zpracovává osobní údaje kupujících, kteří mu poskytli své osobní údaje a případně mu udělili souhlas k dalším účelům jejich zpracování v souladu s platnými právními předpisy [zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů - nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

Registrací v e-shopu nebo odesláním objednávky uděluje zákazník prodávajícímu, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, které prodávajícímu sdělil. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy, eventuálně za účelem zasílání obchodních sdělení a u registrovaných zákazníků také za účelem vedení uživatelských účtů v e-shopu, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Osobními údaji kupujících, které provozovatel zpracovává, jsou zejména:

  • adresní a identifikační údaje zákazníků e-shopu v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací/fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

  • údaje získané v průběhu komunikace se zákazníkem

  • údaje zpracovávané v souvislosti s poskytnutím souhlasu se zpracováním údajů (způsob udělení souhlasu, vč. IP adresy, ze které byla vyplněna e-mailová adresu).

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, která je nezbytná k danému účelu jejich zpracování. V případě udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je osobní údaj spočívající v e-mailové adrese zákazníka uchováván do odvolání jeho souhlasu. Osobní údaje nebudou zpřístupněny jinému subjektu, s výjimkou předání potřebných údajů (v rozsahu jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) doručujícímu subjektu pro účely doručení zásilky se zbožím kupujícímu včetně oznámení o doručení zásilky formou sms nebo e-mailem apod., a zpracovateli plateb pro účely zpracování úhrady kupní ceny, s čímž kupující výslovně souhlasí. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace